HAKKIMIZDA

VAZGEÇMEDİĞİMİZ İLKELERİMİZİ, TEMELİ SAĞLAM BAKIŞ AÇIMIZDAN ALIYORUZ.

Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmalıdır.

M.Kemal ATATÜRK

ÖZGÜN KAMPÜS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrencilerimizin yarınların modern Türkiye`sinde yer almasını sağlamak, sınavlara hazırlamak, ders ve ödevlerinde yardımcı olmak, ülkemizin en başarılı üniversitelerinde eğitim almış ve herbiri alanında uzman Bursa’nın her yerine dağılmış güçlü bir eğitim kadrosuyla siz öğrenci ve velilerimize hizmet vermektir. Ayrıca deneyimli ve alternatif öğretmen kadrosuyla tüm BURSA'ya özel ders ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Özgün Kampüs Eğitim Kurumları, Ortaöğretim ve Temel Lise sistemindeki sorunlara pragmatik çözümler üretebilecek deneyimli bir eğitim kurumu olarak sistemdeki yerini amlayı ve gençlerimizin kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmasına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.
YÖNETİCİ KADROSU

Yönetici kadrosu, ülkemizin en başarılı üniversitelerinde eğitim almış ve herbiri alanında uzman öğretmenlerimizden oluşmaktadır.

Özgün Kampüs deneyimli ve uzman öğretmen kadrosu ile fark yaratacaktır. ÖZGÜN KAMPÜS Temel Lisesi öğrencilerini meslek seçimine, kariyer planlamasına ve üniversite giriş sınavlarına uzman psikolog, sertifikalı eğitim koçları ve alanında uzman dershane deneyimi olan öğretmen kadrosu ile eksiksiz hazırlar.

Sosyal ve kültürel etkinlikler; kapsamında ise kulüp çalışmaları, kariyer yönetimi, okul meclisi yer alır. Bu çalışmalar da danışman öğretmenler ve uzman rehber öğretmenlerin denetim ve gözetiminde sürdürülür.RAMAZAN DİRLİK
Kurucu
Fizik Öğr.

MURAT KAYACIK
Kurucu
Mat. Öğr.

ÜMIT AKGÜN
Kurucu
Fizik Öğr.

GELECEK ODAKLI EĞİTİM

Modern ve yüksek güvenlikli binamızda, 12 kişilik sınıflar, dinlenme alanları, labaratuvar, kantin, ferah lobisi ve bahçesi ile canlı bir üniversite yaşamı deneyimi sunuyoruz.

Kamu okullarındaki yoğunluk ve fiziki kapasite yetersizliklerin, özel okullardaki sosyo-ekonomik sebepler yeni bir okul türü olan Temel Liseleri, sistemin etkin aktörü yapacağını düşünüyoruz. Temel liseler; sınav odaklı eğitim anlayışı, bire bir başarı takibi ve rehberlik ilgisi, zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olanaklarıyla öğrencilerin bir üst okula erişmesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda kurgulanmıştır. Tüm bunları yaparken sınıflarını tıka basa doldurmayacak, aynı zamanda erişilebilir ve katlanılabilir ücret politikası ile velilerin yükünü hafifletecektir. Ülkemizde özel okullaşma oranının %4’lerde kalmasının en önemli sebeplerinden biri, eğitimin nispeten pahalı bir hizmet oluşu ve bunu karşılayabilecek üst gelir grubuna sahip aile sayısının azlığıdır. Özgün Kampüs Temel Liseleri makul ücret politikasıyla velilerin bu sorunu yaşamayacakları bir sistem sunmaktadır. Bunu yaparken de asla kaliteden ödün vermeyecek; nitelikli, bilimsel ve insan odaklı bir eğitim anlayışıyla tüm öğrencilerine hizmet sunacaktır

Özgün Kampüs Temel Lisesi, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayacak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirecektir. Öğrenme süreçlerini sürekli takip edecek, geri bildirimlerle tam öğrenmeyi sağlayıp velinin de sürece dâhil olmasına olanak sağlayacaktır.

Ülkemizde mesleki kariyer açısından lise ne yazık ki bir geçiş noktasıdır. Gençler iş başvurularında kullandıkları CV’lere geleneği olan birkaç lisenin dışındaki liseleri yazma gereği dahi duymamaktadırlar. Gençler, kendileri için asıl önemli olanın, lisede alınan doğru bir eğitim ile ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir akademik alana geçmek olduğu algısını içselleştirmişlerdir. İşte bu gerçeklikten hareketle Özgün Kampüs Temel Liselerinin yegane hedefi, gençlerin hayallerini süsleyen üniversitelere ve akademik meslek alanlarına erişimini kolaylaştırmak olacaktır. 13 yıllık özel ders ofisi deneyimini bu uğurda kullanacak ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gençleri nitelikli üniversitelerle buluşturacaktır. Bilimsel rehberlik anlayışı ile de gençlerin yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacaktır.